Cassatie

De procedure in cassatie valt niet te vergelijken met de procedure bij een gerechtshof of rechtbank. De mogelijkheden om (met enige kans op succes) cassatieberoep in te stellen zijn op voorhand veel beperkter dan de mogelijkheden in hoger beroep (Toetsingskader in cassatie).

Daar komt bij dat de Hoge Raad sinds 1 juli 2012 de mogelijkheid heeft om zaken die zich naar zijn oordeel niet lenen voor cassatie in een vroegtijdig stadium uit te selecteren en niet ontvankelijk te verklaren (Selectie aan de Poort).

Voordat een cassatieadvies wordt ingewonnen kan het nuttig zijn ook enig zicht te krijgen op het griffiegeld dat zal worden geheven indien het cassatieadvies positief zou zijn besloten zou worden cassatieberoep in te stellen. De hoogte van het griffiegeld zal immers een onderdeel kunnen zijn van de kosten-baten analyse om al dan niet casstieberoep te willen instellen. Op de site rechtspraak.nl is die informatie te vinden.

Op dezelfde site zijn ook de uitspraken van de Hoge Raad te raadplegen. Door raadpleging van deze site kan ook een beeld worden verkregen van het soort zaken dat de Hoge Raad behandelt (zie www.rechtspraak.nl).