Track record

Aanbestedingsrecht

HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9233 (Staat en Tele 2/KPN), NJ 2013,154 m.nt M.R. Mok

Aansprakelijkheidsrecht, schadevergoeding (algemeen)

HR 9 oktober 1998 (Jeffrey), NJ 1998, 853

HR 11 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4777 (wettelijke rente), NJ 2000, 275

HR 22 februari 2002 (Taxibus), NJ 2002, 240

HR 16 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6233 (Stichting Sint Willebrordus/X),

NJ 2000, 584, m.nt C.J.H. Brunner

HR 12 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD3973 (WCOD), NJ 2002, 255, m.nt Th.M. de Boer

HR 19 september 2003,  ECLI:NL:HR:2003:AF8270 (erkenning aansprakelijkheid), NJ 2003, 619

HR 26 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414 (Regiopolitie/Hovax), NJ 2004, 460, m.nt. prof. mr. J.B.M. Vranken

HR 31 oktober 2003, (Saelman), NJ 2006, 112, m.nt C.E. du Perron

HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9070 (omkeringsregel) NJ 2005, 466, m.nt W.D.H. Asser

HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6006 (Sint Lucas Ziekenhuis/ZAO), NJ 2006, 377, m.nt. H.J. Snijders, F.C.B. van Wijmen

HR 3 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT4096 (Wijnand en Gem. Amsterdam/Koblenz), NJ 2005, 286

HR 16 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU6089 (Pruisken/Organice), NJ 2008, 186, m.nt. J.B.M Vranken

HR 20 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA1093 (mislukte sterilisatie), VR 2007, 133 m.nt GMvW

HR 9 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7557 (partycentrum Groot Kievitsdal)

HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9365 JA 2008/166 (Bakkum/Achmea) m.nt. A. de Groot, NJ 2009, 385, m.nt. J.B.M. Vranken

HR 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG8781 (Philip Morris/Bolink), NJ 2009, 386 m.nt J.B.M. Vranken

HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4088 (Licotec/X), RvdW 2010, 913

HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN1405, vervolg HR 4 april 2008, LJN BC3305, NJ 2008, 202 (Zuid-Chemie/Philippo’s), NJ 2011, 350 m.nt Th.M. de Boer

HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN9977 (Jones/Fugro), NJ 2010, 635, JAR 2011, 16 m.nt B. Barentsen

HR 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1475 (risico aansprakelijkheid dier) A 2011, 56 m.nt A. Kolder en NJ 2011, 405 m.nt T.F.E. Tjong Tjin Tai (samen met mr. M.E.M.G. Peletier)

HR 27 mei 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8707 (afbreken onderhandelingen) RvdW 2011, 6

HR 10 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP9867 (buitengerechtelijke kosten, wettelijke rente; overgangsrecht), NJ 2011, 271

HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2921 (X/Stichting Flevoziekenhuis) NJ 2011, 599

HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1295 (Onderlinge/Nationale Nederlanden), NJ 2012, 687, m.nt T. Hartlief en M.M. Mendel (samen met K. Teuben)

HR 23 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7264 (Erven A/B en C), NJ 2012, 669

HR 2 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0485 (HZPC/Veritas), NJ 2013, 46, JIN 2013/ 31, m.nt N. de Boer

HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX8349 (Nationale Nederlanden/S en L.), NJ 2013, 236, JA 2013/67 m.nt. R.L.M. Cox

HR 25 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1071 (schadestaatprocedure, nieuwe schadeposten), NJ 2013, 69 en JA 2013/47 m.nt M.E. Franke

HR 13 oktober2017, ECLI:NL:HR:2017:2621 (Aansprakelijkheid advocaat in letselschadezaak?)

HR 16 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:365 (Beroepsaansprakelijkheid arts. Exhibitievordering (art. 843a Rv), NJ 2018/423, m.nt. J. Legemaate, RAV 2018/56, JIN 2018/80 m.nt. P.M. Hennekens, GZR-Updates.nl 2018-0138 m.nt. H. de Jager,PS-Updates.nl 2018-0235

Aansprakelijkheidsrecht (asbestproblematiek)

HR 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3138 (X/Optimodal), NJ 2006, 228 m.nt.H.J. Snijders

HR 25 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8782 (asbestcementplaten) NJ 2009, 10, m.nt. I. Giesen

HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6093 (Eternit/weduwe en erfgename X), RvdW 2006, 336

HR 31 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6092 (Nefalit/erven Karamus), JA 2006/81 m.nt W.H. Bouman, NJ 2011, 250, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai

HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO0191 (X c.s/Wilton Feijenoord)

Erfrecht

HR 17 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8368 (uitleg testament), NJ 2001, 349 m.nt W.M. Kleijn

HR 16 januari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8282 (fideï-commis de residuo) NJ 2004, 487 m.nt W.M. Kleijn

HR 13 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8172 (vof, verdeling, agrarische waarde), NJ 2004, 653 m.nt W.M. Kleijn

HR 3 december 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR0196 (uitleg testament, oud recht), NJ 2005, 58, m.nt. W.M. Kleijn

HR 21 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5985 (bevoegdheden executeur), NJ 2009, 116 m.nt S. Perrick

HR 28 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:38 en ECLI:NL:HR:2013:39 (testamentair bewind; beëindigen beheer na eindigen taak als executeur), RvdW 1013, 852, 858, NJ  2013, 521 m.nt L.C.A. Verstappen (samen met M.E.M.G. Peletier)

HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:911 (uitleg testament), NJ 2014, 127, m.nt. S. Perrick (samen met M.E.M.G. Peletier)

HR 18 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:983 (testamentair bewind, ouderlijk vruchtgenot) RvdW 2013,1245

HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:92 (o.a. hereditatis petitio), RvdW 2014, 165 (samen met K.J.O. Jansen)

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1272 (Erfrecht, schenking. Beroep erfgenaam op vernietigbaarheid van schenkingen aan andere erfgenaam wegens misbruik van omstandigheden. Bijzondere regel inzake bewijslastverdeling (art. 7:176 BW)), NJ 2016/401 met annotatie van S. Perrick

HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:939. (Procesrecht. Vordering tot verdeling van beneficiair aanvaarde nalatenschap waarvan de vereffening niet is voltooid), NJ 2017/408, m.nt. S. Perrick

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:649 (Vordering tot verdeling van nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding), NJ 2018/214,JBPR 2018/33 m.nt. F.J.P. Lock

HR 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2360 (Erfrecht. Procesrecht. Verdeling van nalatenschappen. Totstandkoming deskundigenbericht (art. 198 lid 2 Rv). Weigering van erfgenaam tevens executeur-testamentair om rekening en verantwoording af te leggen. Vervolg van HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:649)

HR 11 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:4 (Onrechtmatige daad. Erfrecht. Beroepsaansprakelijkheid notaris t.z.v. testament waarin de echtgenote van erflater niet langer als erfgenaam wordt genoemd, waardoor de wettelijke verdeling geen toepassing meer kan vinden (art. 4:13 BW), NJ 2019/49

Nationaliteit/Nederlanderschap

HR 28 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9237 (erkenning; Wca; openbare orde),JPF 2006/102 m.nt A.E. Oderkerk onder JPF 2005/59,  NJ 2006, 557 m.nt A.V.M. Struycken (samen met M.M. van Asperen)

HR 9 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU9884 (bezit van staat), NJ 2012, 291 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 28 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9435 AB 2012/277 m.nt prof. mr. P.R. Rodrigues NJ 2012, 337

HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY0535 RvdW 2013, 181

HR 5 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8282 RvdW 2013, 523

HR 23 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1201 (ar. 17 RWN; woonplaatsbegrip TOS), RvdW 2014, 748

Personen en –Familierecht/Huwelijksvermogensrecht

HR 28 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4608 (WLA ‘oud geval’), NJ 2000, 392, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5523 EB 2000, 37 (OTS/invloed op gezag), NJ 2001, 452, m.nt Th.M. de Boer

HR 20 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7690 (verdeling; wettelijke rente), NJ 2002, 436 m.nt W.M. Kleijn

HR 14 juli 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6532 FJR 2000, 91 (HKOV) , NJ 2001, 451, m.nt Th.M. de Boer

HR 4 mei 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB1427 (art. 1:88 BW) JOR 2001/124 m.nt S.M. Bartman

HR 10 augustus 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3598 NJ 2002, 278 (duo-moeder) m.nt J. de Boer

HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2374 en  ECLI:NL:HR:2001:AB2373 (taak RvdR omgang), NJ 2001, 598 m.nt S.F.M. Wortmann, FJR 2001, 62 m.nt I.J. Pieters

HR 26 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:ZC3695 (verrekenbeding) NJ 2002, 93 m.nt W.M. Kleijn

HR 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4930 (nieuwe grieven alimentatieprocedure), FJR 2002, 43 m.nt P. Dorhout, NJ 2003, 76 m.nt W.D.H. Asser

HR 9 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4002 (WLA ‘oud geval), NJ 2001, 690

HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD8197 (Duits huwelijksvermogensrecht), NJ 2003, 483, m.nt P. Vlas

HR 19 april 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD9143 (klemcriterium), NJ 2002, 458

HR 18 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE5804 (HKOV), NJ 2003, 345 m.nt Th.M. de Boer

HR 11 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2685 (WVPS) NJ 2003, 492 m.nt W.M. Kleijn

HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF6211 (art. 159 BWNA (oud)1:88 BW), NJ 2003, 519

HR 27 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7541 (verdeling; art. 1:100 lid 2 BW) NJ 2003, 524, Ars Aequi AA20040036 m.nt A.J.M. Nuytinck

HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8578 (WCH; registers BS), NJ 2004, 5 m. Nt S.F.M. Wortmann, Ars Aequi RV20030034 m.nt P. Boeles

HR 31 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ3261 (bijzonder curator; ontkenning vaderschap), NJ 2004, 315 m.nt J. de Boer

HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8274 (motiveringseisen definitieve beëindiging alimentatie) NJ 2003, 618

HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0366 (alimentatie; motiveringseisen), NJ 2004, 37

HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AK3697 (verrekenbeding), NJ 2004, 116

HR 19 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AM2379 (behoefte; maatstaf bepalen welstand tijdens huwelijk) NJ 2004, 140

HR 6 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8908 (opeenvolgende machtigingen uhp), NJ 2004, 250 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 27 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9690 (kinderalimentatie) NJ 2004, 283 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 5 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1974 (pensioenverweer; convenant, invloed van pensionering; uitleg), NJ 2005, 494

HR 16 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3172 (ingangsdatum wijziging alimentatie), NJ 2004, 639

HR 14 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO3876 (alimentatie jong meerderjarige) NJ 2004, 371 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 28 mei 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO4015 (reikwijdte art. 1:401 lid 4 BW), NJ 2004, 475 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 11 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1318 (gerechtelijke vaderschap; bewijs) NJ 2005, 116 m.nt J. de Boer

HR 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9558 (‘koude uitsluiting’; natuurlijke verbintenis), NJ 2005, 1 m.nt W.M. Kleijn

HR 8 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP2669 (wettelijk deelgenootschap), NJ 2005, 161

HR 19 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7440 (HKOV), NJ 2005, 563, m.nt Th.M. de Boer

HR 25 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT0412 (gerechtelijke vaststelling vaderschap), JPF 2005/56, m.nt P. Vlaardingerbroek,  NJ 2005, 313

HR 3 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS5961 (art.1:160 BW), NJ 2005, 381 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 31 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3387 (HKOV), NJ 2006, 232

HR 20 april 2004, ECLI:NL:HR:2007:AZ7628 (terugbetaling onverschuldigde alimentatie), RvdW 2007, 420

HR 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7621 (verrekenbeding), JPF 2009/63 m.nt BER onder JPF 2009/31 RvdW 2007, 489

HR 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0038 (einde alimentatieplicht tweede huwelijk), NJ 2007, 405, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 28 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3192 (HKOV) FJR 2008, 51 m.nt I.J. Pieters, NJ 2008, 549, m.nt Th.M. de Boer

HR 28 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB3193 (HKOV) FJR 2008, 50 m.nt I.J. Pieters, NJ 2008, 548, m.nt Th.M. de Boer onder NJ 2008, 549

HR 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7651 (motiveringseisen alimentatiebeschikking), RvdW 2007, 1046

HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901 (Zwitserse ‘verhuiszaak’), FJR 2008, 83 m.nt I.J. Pieters, NJ 2008, 414, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1618 (verrekenbeding; niet uitgekeerde winst in maatschap), RvdW 2010, 129, FJR 2010, 56 m.nt I.J. Pieters

HR 12 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5026 (reikwijdte  art. 1:401 lid 4 BW), NJ 2010, 259, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 19 februari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6150 (‘notariszoon’; gevolgen terugwerkende kracht gerechtelijke vaststelling vaderschap erfgenaamschap), NJ 2010, 295, m.nt S. Perrick

HR 7 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL4078 (verrekenbeding), RvdW 2010, 622

HR 21 mei 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9543 (alimentatieduur, vervaltermijnen) JPF 2010, 115 m.nt P. Vlaardingerbroek en NJ 2010, 396, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6085 (verrekenbeding) FJR 2011, 34 m.nt mr. I.J. Pieters, NJ 2011, 5, m.nt L.C.A. Verstappen

HR 3 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7050 (alimentatie, 60% norm), FJR 2011, 32 m.nt mr. I.J. Pieters, NJ 2010, 473

HR 1 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6126 (HKOV), NJ 2010, 528

HR 19 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN7893 (WVPS), NJ 2011, 33 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 24 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO3525 (X/Y), RvdW 2011, 43

HR 25 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO7277 (verdeling beperkte gemeenschap),

FJR 2011, 80 m.nt I.J. Pieters, NJ 2011, 99

HR 25 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9675 (waarheidsplicht art. 21 Rv), NJ 2012, 627 m.nt H.J. Snijders

HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ0528 (LBIO/X), NJ 2011, 407, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 14 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR5151 (machtiging uhp), NJ 2011, 596 m.nt S.F.M. Wortmann

HR 19 november 2011, ECLI:NL:HR:2010:BN8027 (verrekenbeding) JPF 2011,143 m.nt.B.E. Reinhartz, FJR 2011, 46 m.nt mr. I.J. Pieters, NJ 2011, 112, m.nt L.C.A. Verstappen

HR 19 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN7893 (WVPS), NJ 2011, 33, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 8 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV9605 (periodiek verrekenbeding; ‘tenzij-clausules`) JPF 2012, 103, m.nt B.E. Reinhartz, NJ 2012, 365

HR 29 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9769 (koude uitsluiting met nihilbeding) JPF 2012, 104, m.nt B.E. Reinhartz, NJ 2012, 409

HR 2 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX6962 (X/RvdK en BJZ), NJ 2013, 22, m.nt Th.M. de Boer

HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0957 (verknochtheid) NJ 2013, 141, m.nt L.C.A. Verstappen en JIN 2013,4 m.nt S. van der Linden

HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4279 (verdeling gemeenschap), NJ 2013, 201, m.nt L.C.A. Verstappen

HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4352 (ipr;. Haags huwelijksvermogensverdrag 1978),NJ 2013, 473, m.nt Th.M. de Boer

HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7948 (internationale adoptie), RvdW 2013, 599

HR 17 mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0356 (alimentatie), NJ 2013, 377, m.nt S.F.M. Wortmann

HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2058 (art.1:160 BW), NJ 2013, 143, m.nt S.F.M. Wortmann en JIN 2013, 31, m.nt T.C.P. Christoph

HR 11 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:901 (vervangende toestemming moeder (binnenlandse) verhuizing)

HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1842 (alimentatie, vaststelling behoefte, slagende motiveringsklacht), NJB 2015/1416, RvdW 2015/875, RvdW 2015/877

HR 20 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3332 (vervangende toestemming tot verhuizing minderjarig kind naar Italië, rol ouderschapsplan), RvdW 2015/1274

HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1293 (Huwelijksgoederenrecht. Is een ontslagvergoeding die is ingebracht in een stamrecht-bv verknocht aan de man (art. 1:94 lid 3 BW)), NJ 2016/292, JPF 2016/93 met annotatie van prof. mr. B.E. Reinhartz

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1457 (Echtscheidingsprocesrecht, boedelscheiding na echtscheiding.Benadeling van gemeenschap, art. 1:164 BW. Kan een op art. 1:164 BW gebaseerd verzoek worden behandeld als een verzoek tot het treffen van een nevenvoorziening (art. 827 lid 1, onder f, Rv)), NJ 2016/360

HR 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1473 (Huwelijksvermogensrecht. Uitsluiting gemeenschap en verrekenbeding. Schuld in rekening-courant aan vennootschap van de man door privé-opnames. Stelling dat deze schuld is ontstaan als keerzijde van in de vennootschap opgepot inkomen in de vorm van niet-uitgekeerde uitkeerbare winst)

HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2184 (Echtscheiding; IPR. Erkenning uitspraak rechter in Pennsylvania inzake het gezag over de kinderen en hun hoofdverblijfplaats. Is prorogatie aan de echtscheidingsrechter een naar internationale normen algemeen aanvaardbare bevoegdheidsgrond? Verordening Brussel IIbis en Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996), NJ 2017/164, m.nt. Th. M. de Boer

HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:156 (Draagplicht voor lasten met betrekking tot een aan partijen in eenvoudige gemeenschap toebehorende woning in aanbouw (art. 3:172 BW). Moet de eenvoudige gemeenschap worden betrokken in de afwikkeling van het wettelijk deelgenootschap (art. 1:138-140 (oud) BW)? NJ 2017/226, m.nt. L.C.A. Verstappen, JPF 2017/121, m.nt. prof. mr. B.E. Reinhartz

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:276 (IPR, huwelijksvermogensrecht. Omvang huwelijksgoederengemeenschap, art. 1:94 lid 2 BW. Onroerende zaken verkregen krachtens Italiaans erfrecht zonder uitsluitingsclausule, terwijl het Italiaanse recht geen algehele gemeenschap van goederen kent. Redelijkheid en billijkheid), NJ 2017/175 m.nt. Th. M. de Boer, JPF 2017/41 m.nt. prof. mr. B.E. Reinhartz

HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:940. Vervolg van HR 19 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1488, NJ 2007/62. Onrechtmatige daad door zwijgen over juiste omvang van huwelijksvermogen bij verdeling van de gemeenschap? Passeren bewijsaanbod.

HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1358 (Gemeenschap van registergoed en van daarop betrekking hebbende schulden. Verdeling na echtscheiding. Uitleg huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor kosten gemeenschappelijke huishouding).

HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:147 (Ontvankelijkheid cassatieberoep van in Spanje onder curatele (‘tutela’) gestelde persoon. Erkenning Spaans vonnis; anticiperende toepassing van Haags Volwassenenbeschermingsverdrag? Rechtsgevolgen van tutela; handelingsonbevoegdheid. Bekrachtiging mogelijk door tutor? Ontvankelijkheid van cassatieberoep van tutor; rechterlijke machtiging vereist? Tijdens de instantie verkregen machtiging), NJ 2018/409, m.nt. Th.M. de Boer

HR 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:281, NJ 2018/129 (Verdeling huwelijksgemeenschap na echtscheiding. Wijze van vaststellen belastinglatentie lijfrentepolissen, zie ook HR 24 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6095)

HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:643 (Huwelijksgoederenrecht. Huwelijkse voorwaarden. Uitleg verrekenbeding)

HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1180 (Tussen twee huwelijken van partijen opgebouwde pensioenaanspraak (waarop Wvps van toepassing is) is afgekocht, en afkoopsom is tijdens huwelijk geïnvesteerd in een gemeenschappelijke woning. Vergoedingsrecht jegens huwelijksgemeenschap), NJ 2018/422 m.nt. L.C.A. Verstappen, JPF 2018/124 m.nt. prof. mr. B.E. Reinhartz

Verzekeringsrecht

HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0828, (‘t Witte Paerdje) NJ 2005, 89, m.n. M.M.Mendel

HR 27 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9402 (Bindend Besluit Regres), NJ 2005, 498 m.nt C.E. du Perron

HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7560 (Allianz en Fortis/Staedion), NJ 2007, 641

HR 29 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4459 (uitleg polisbepalingen kredietverzekering), RvdW 2010, 224

Varia

HR 14 mei 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5775 (Staat/Beusmeat), NJ 2000, 714 met annotatie door P.J. Slot

HR 10 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8115 (procesrecht), NJ 2003, 646

HR 5 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8478 (deskundigenbericht), NJ 2004, 74

HR 20 februari 2004 (procesrecht; bewijsrecht) ECLI:NL:HR:2004:AO1235

HR 8 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK0163 (aansprakelijkheid advocaat voor werkzaamheden ingeschakelde buitenlandse advocaten), NJ 2010, 43

HR 22 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1639 (niet-ontvankelijkheid cassatieberoep tegen tussenarrest; HR komt terug van arrest uit 1995) JBPR 2010, 26, m.nt mw. mr. E.F. Groot, NJ 2011, 269 m.nt H.J. Snijders

HR 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN5833 (procesrecht; afwijzing voorlopig deskundigenonderzoek) RvdW 2010, 1271

HR 2 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT6684 (Linthorst/Echoput), NJ 2011, 574

HR 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8513 (Weef en Maico/Artesia), NJ 2012, 76

HR 13 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3367 (leeftijdsontslag KLM piloten), JAR 2012, 209 m.nt mr. E.L.J. Bruyninckx,  PJ 2012, 163 m.nt Mr. P.C. Vas Nunes en mr. F.M. Dekker NJ 2012, 547 m.nt M.R. Mok

HR 2 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9877 (herroeping wegens bedrog), JBPR 2013, 12, m.nt mr. T.Q. de Booys, NJ 2012, 629