Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Van Duijvendijk-Brand Advocatuur (handelsnaam van de besloten vernootschap Van Duijvendijk-Brand Praltijk B.V.). Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27255604.