Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met Van Duijvendijk-Brand Advocatuur (handelsnaam van de besloten vernootschap Van Duijvendijk-Brand Praktijk B.V.). Op de overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27255604.

Waarneming

Omdat de praktijk van VDBA wordt uitgeoefend als eenmanskantoor is conform art. 7.4 lid 2, sub c Voda voorzien in externe waarneming voor het geval van een onverwacht (langdurig) belet of ontstentenis van Ans van Duijvendijk-Brand.  Met mr. K. Aantjes van het kantoor AantjesZevenberg, kantoorhoudende aan Haagweg 108, 2282 AE Rijswijk (Z-H) zijn specifiek voor een dergelijke situatie afspraken gemaakt voor waarneming van de praktijk.