KLACHTENREGELING

VDBA zal er alles aan doen om u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn over een bepaald aspect van de dienstverlening dan willen wij dat uiteraard graag van u horen. Voor schriftelijke klachten geldt daarbij de procedure zoals beschreven in de interne kantoorklachtenregeling. Een schriftelijke klacht zal in behandeling worden genomen door de klachtenfunctionaris (mr. J. van Duijvendijk-Brand). De kantoorklachtenregeling is opgenomen als onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Van Duijvendijk-Brand Advocatuur. Deze Algemene Voorwaarden worden bij iedere opdrachtbevestiging meegezonden en zijn ook te raadplegen via deze website. Wij zullen altijd in overleg met u proberen tot een oplossing van een klacht te komen. De voorgestelde oplossing zullen wij steeds schriftelijk aan u bevestigen. Mocht het overleg in het kader van de kantoorklachtenregeling in uw ogen toch niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan het geschil aan een onafhankelijke instantie worden voorgelegd. Ingevolge onze kantoorklachtenregeling is dat de burgerlijke rechter.