Ans van Duijvendijk-Brand

Ans van Duijvendijk-Brand is sinds 1990 advocaat en vanaf 1994 ook cassatieadvocaat. Daarvoor was zij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep burgerlijk recht van de Rijksuniversiteit Leiden, waar zij in 1990 promoveerde op een proefschrift getiteld ‘Afrekenen bij (echt)scheiding’. Zij is ook daarna blijven publiceren over onderwerpen op verschillende rechtsterreinen (publicaties) en geeft regelmatig lezingen en cursussen voor studenten, advocaten en rechterlijke colleges. Ans van Duijvendijk-Brand heeft na 20 jaar cassatiepraktijk meerdere richtinggevende uitspraken bij de Hoge Raad op haar naam staan (uitspraken) en procedeert ook op dit moment over principiële vragen bij de Hoge Raad (lopende procedures).

De regelgeving voor de beoefening van de cassatiepraktijk is sedert 1 juli 2012 gewijzigd. Een Haagse advocaat heeft niet meer ‘as such’ de hoedanigheid van advocaat bij de Hoge Raad, maar dient te voldoen aan specifieke kwaliteitseisen, zoals het afleggen van een examen of een proeve van bekwaamheid en het behandelen van een minimum aantal cassatiezaken in een referentieperiode. Ans van Duijvendijk-Brand voldoet aan al deze voorwaarden. Ans is ‘advocaat bij de Hoge Raad’ in burgerlijke zaken (als bedoeld in art. 9j Advocatenwet en art. 4.13 Verordening op de advocatuur 2015); zij heeft in die hoedanigheid een onvoorwaardelijke aantekening op het tableau verkregen. Zij is lid van de Vereniging van civiele cassatieadvocaten (VCCA). In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Ans van Duijvendijk-Brand het rechtsgebied civiele cassatie geregistreerd. Deze registratie verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het rechtsgebied civiele cassatie.