Publicaties

Boeken en bundels

 • Compendium van het personen- en familierecht, samen met S.F.M.Wortman, 14e druk, Wolters Kluwer 2021
 • Asser Procesrecht/Korthals Altes & Groen 7 2015 (Bewerking van het hoofdstuk over het beroep in cassatie tegen beschikkingen op rekest)
 • Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek Boek 1, titel 6 en titel 7, afdeling 1,2 en 4, Wolters Kluwer, Redactie: H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk
 • Tekst & Commentaar Personen- en familierecht, BW c.a. regelingen, Wolters Kluwer, Redactie: M.J.C. Koens en A.P.M.J. Vonken
 • Waardering voor (van) huishoudelijke en andere niet-betaalde arbeid, Verslag studiedag FJR en KNB, Naar een nieuw huwelijksvermogensrecht, Ars Notariatus XCIII, Kluwer 1999
 • Huwelijkse voorwaarden in harmonie en conflict, Preadvies KNB, samen met T.R. Hidma, Lelystad, Vermande 1994
 • Zo zijn we getrouwd : inleiding tot het huwelijksvermogensrecht, samen met W.M. Kleijn, Kluwer 1992
 • Afrekenen bij (echt)scheiding (dissertatie Leiden), Kluwer 1990, Ars Notariatus ; XLVI ISBN 9026820836

Artikelen

 • Hoge Raad houdt alimentatierechter (nog) bij de les, NJB 2012
 • Waartoe is de Hoge Raad op aarde?, NJB 2010
 • Overlijdensschade, een hybride figuur, in:  Een nieuwe aanpak!: inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2010 /S.D. Lindenberg (red.), Den Haag : Sdu Uitgevers, 2010, p. 59-88 Letselschadereeks ; 21 ISBN 9789012383554
 • Toegang tot de rechter in familierecht, Editorial FJR 2009
 • Smartengeld in het vermogensrecht: de (vergoeding voor) smart of het (kwalificeren als) geld, wat geeft de doorslag?, AV&S 2008
 • Uitleg van huwelijkse voorwaarden : Haviltex, standaarduitleg of beide?, WPNR 2007
 • Periodieke verrekenbedingen : over onvolmaakte wetgeving en de onmisbare rol van de Hoge Raad als quasi-wetgever, EB 2007
 • Ex-samenwonenden en het onderhoudsrecht: alimentatie; eerst uit de lengte, dan pas in de breedte, FJR 2007
 • Hoge Raad wijst ‘gratieverzoek’ dertig jaar na dato alsnog af, Editorial FJR 2007
 • Van een algehele naar een beperkte gemeenschap : hoe blijft wat prive is privé?, EB 2006
 • Olielampje of dwaallichtje? Over garantieclausules en causaal verband (HR 27 oktober 2000, NJ 2001, 120 (Bicak/Aegon)) in: Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof. mr. H.A. Groen, Deventer : Kluwer, 2006, p. 97-105 ISBN 9013039952
 • Zijn er knelpunten, knalpunten, of verbeterpunten in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht, Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht van België en Nederland (samen met W. Pintens: Het Belgische huwelijksgoederenrecht in rechtsvergelijkend perspectief), TvPR 2005, nr. 2, p. 317-447
 • De beperkte gemeenschap uit wetsvoorstel 28 867 : de regeling voor vergoedingsrechten uit art. 87 is onvoldoende doordacht, Maandblad voor Vermogensrecht 2005
 • Art. 1:84 lid 3 BW : huwelijkse voorwaarden of schriftelijke overeenkomst? samen W.G. Huijgen, WPNR 2002
 • Kinderen worden groot, en dan? Meerderjarige kinderen en art. 8 EVRM, samen met M.M. van Asperen, JV lustrumuitgave 2002
 • Family life : een verdragsautonoom concept, een relatief begrip of beide? in: De Landsadvocaat, voor deze : opstellen voor J.L. de Wijkerslooth ; Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 1999, p. 63-73
 • Haalt art. 85 Boek 1 BW het jaar 2000?, Kluwer 1988. Uitgegeven: Recht vooruit: opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW / M S. Bijleveld (red.), P. Neleman (red.), W.J.G. Oosterveen (red ). – Deventer: Kiuwer, 1988, p. 27-42 ISBN 9026817932
 • Het schenkingsverbod tussen echtgenoten, na invoering van het Nieuw BW meer dan ooit nodig. Rijksuniversiteit Leiden 1988, Uitgegeven: Oud en nieuw / A.G. Castermans (red.), W.A.K. Rank (red.), FJ. de Vries (red.). – Leiden : Rijksuniversiteit Leiden, 1988, p. 94-105 BW-krant jaarboek ; 4 ISBN 9063851383