Het kantoor

Van Duijvendijk-Brand Advocatuur is een nichekantoor gespecialiseerd in civielrechtelijke cassaties. Het kantoor legt zich toe op het adviseren aan advocaten, bedrijven en verzekeraars over de mogelijkheden en kansen van een cassatieberoep en het voeren van procedures bij de Hoge Raad. Het uitbrengen van appeladviezen en adviseren over de inrichting van de procedure na cassatie en verwijzing behoort eveneens tot de expertise van het kantoor.

Bijzondere aandachtsgebieden binnen de cassatie- en appel(advies)praktijk zijn het civiel procesrecht, personen -en familierecht, erfrecht, verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en goederenrecht.
Het kantoor paart deskundigheid, ruime ervaring en een hoogwaardige dienstverlening aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid.