Disclaimer

www.vanduijvendijk-brand.nl is een website van Van Duijvendijk-Brand Advocatuur. Door het bezoeken van deze website wordt u geacht van de volgende gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

De website is met zorg samengesteld. VDBA staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. VDBA kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover mededeling te doen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op de website komt voor uw eigen risico. VDBA is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover deze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat VDBA niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Het auteursrecht op deze website is voorbehouden.