Cursussen

Ans van Duijvendijk-Brand geeft regelmatig ‘in house’ cursussen en lezingen voor juristen, advocaten en rechterlijke colleges. Deze voordrachten kunnen ‘op maat’ worden gesneden en toegespitst op de actualiteit die voor het betreffende bedrijf, advocatenkantoor of rechterlijk college specifiek van belang is. Bijvoorbeeld over huwelijksvermogensrecht, erfrecht, aansprakelijkheidsrecht of een ander rechtsgebied waarop zij een bijzondere expertise heeft. Ook een verdiepingscursus waarin het cassatieberoep en de bijzonderheden van dit rechtsmiddel centraal staan, of een combinatie van beide, is mogelijk.

In 2014 en 2015 werden de volgende cursussen verzorgd:

  • 19 mei 2014, bespreking cassatiezaken familierecht tijdens de Studiedagen van het Hof Arnhem-Leeuwarden
  • 3 juni 2014, ‘Beginselen van cassatie’ bij Beer advocaten te Amsterdam
  • 15 december 2014, ‘Cassatie in de familierecht praktijk’ advocatenkantoor SmeetsGijbels (Rotterdam en Amsterdam)
  • 1 juni 2015, Verdieping & Specialisatie, onderdeel van de leergang Specialisatie & Permanente educatie Civiele Cassatieadvocatuur, aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
  • 7 september 2015, cursus ‘Alimentatie en cassatie’ bij de Rechtbank Den Haag, Sector Familie